Analiza transakcyjna

Analiza transakcyjna to teoria osobowości i całościowy system rozumienia funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach społecznych wywodzący się z praktyki klinicznej oraz z doświadczeń psychoterapeutycznych. Koncepcja ta została wprowadzona przez E. Berna ponad 60 lat temu i przez cały czas jest na całym świecie rozwijana i weryfikowana poprzez badania naukowe.

Jako koncepcja rozumienia świadomych i nieświadomych aspektów funkcjonowania ludzi, jest pewną propozycją, perspektywą, a nie jedyną prawdą, w którą trzeba uwierzyć zawieszając bądź porzucając swoją dotychczasową wiedzę, intuicję czy doświadczenie.

Jako pewna perspektywa czy swoista mapa zaprasza głębią odniesień do typowych ludzkich przeżyć, możliwością wyjaśniania zjawisk, które niekiedy wydają się irracjonalne oraz bogactwem podpowiedzi jak się zmieniać i rozwijać zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym. Bardzo obrazowy i wymowny język analizy transakcyjnej powoduje, że poznawanie tej koncepcji, jej rozumienie i przekładanie na praktykę dnia codziennego jest dostępne każdemu, kto zdecyduje się na jej poznanie.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ W COACHINGU I COUNSELLINGU – POZIOM ZAAWANSOWANY

Poprzez poznanie perspektywy jaką daje analiza transakcyjna uczestnicy będą mogli poszerzyć swój zakres rozumienia świadomych i nieświadomych mechanizmów funkcjonowania ludzi bez dokonywania dogłębnej analizy historycznej czy analizy skryptu jednostki wg zasady E. Berne’a: „Niech ci się wpierw polepszy, a potem będziemy to analizować, jeśli jeszcze tego będziesz chciał”.

ANALIZA TRANSAKCYJNA 101

Szkolenie rozpatruje teorię Analizy Transakcyjnej biorąc pod uwagę strukturę osobowości, transakcje oraz sposoby budowania relacji z innymi, strukturowanie czasu, psychologiczne gry, w które gramy oraz życiowe skrypty.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

COACHING W PERSPEKTYWIE ANALIZY TRANSAKYCJNEJ

Warsztaty te są skierowane do wszystkich osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu Analizy Transakcyjnej – są po szkoleniu AT 101 bądź po innych szkoleniach umożliwiających poznanie podstawowych pojęć z zakresu AT.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

STYL PRZYWIĄZANIA I JEGO ZASTOSOWANIE W PRACY COACHA

Szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą pracować na bardziej wnikliwych narzędziach rozumienia funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

WARSZTATY ANALIZY SKRYPTU INDYWIDULANEGO

Analiza skryptu indywidualnego to wgląd we własne, często powtarzające się wzorce funkcjonowania w relacjach z innymi oraz w różnych aspektach życia osobistego i zawodowego.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

WARSZTATY ANALIZY SKRYPTU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO

Warsztat jest przeznaczony dla każdego, kto chce poddać analizie własne wzorce zachowań i znaleźć w swojej historii podpowiedzi, jak działać najlepiej, by osiągać swoje cele.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

ANALIZA TRANSAKCYJNA DLA TRENERÓW, KONSULTANTÓW, COACHÓW…

Te dwudniowe warsztaty są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z koncepcją Analizy Transakcyjnej w wersji bardziej poszerzonej niż ta, która jest dostępna w literaturze na rynku polskim.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

GRY I CO DALEJ

Ten warsztat jest poświęcony tematyce gier psychologicznych – w oryginalnym myśleniu twórcy Analizy Transakcyjnej, jak i jego następców.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

ANALIZA SKRYPTÓW ORGANIZACYJNYCH

Warsztaty te bazują na koncepcji skryptu organizacyjnego, która jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w diagnozie kultury organizacyjnej oraz w planowaniu działań rozwojowych we wszelkiego typu organizacjach.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

DIAGNOZA I INTERWENCJA W PRACY Z ORGANIZACJĄ

Warsztaty są dla osób, które mają doświadczenie w pracy w organizacjach, szczególnie gdy pełnią funkcje kierownicze albo przygotowują się do ich pełnienia lub pracują z organizacjami w roli trenera czy coacha i są zainteresowane przekształcaniem organizacji.

COACHING W BUDOWANIU POZYCJI JA-TY ONI

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które odbyły szkolenie AT 101 albo brały udział w innych szkoleniach dających podstawowa wiedzę na temat Analizy Transakcyjnej.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

AKADEMIA KONSULTANTÓW
ZARZĄDZANIA WG AUTORSKIEGO
PROJEKTU MAGDALENY SĘKOWSKIEJ
I MACIEJA OLSZTYŃSKIEGO

Akademia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacji, które by rozwiązywać swoje problemy i się rozwijać potrzebują nowego podejścia. To nowe podejście nie ogranicza się tylko na narzędziach jakie oferują szkolenia, coaching czy np. mentoring. Konsultant posiada umiejętności pracy z organizacją rozumianą jako system.

SZCZEGÓŁY – POBIERZ PDF

ANALIZA TRANSAKCYJNA DLA MENADŻERÓW

To koncepcja wyjaśniająca zachowania ludzi. Tłumaczy np. dlaczego ktoś się buntuje, lub jak wygląda motywacja w zespole. Badania naukowe dowodzą że efektywność menedżerów w 25% zależy od ich kompetencji merytorycznych, a w 75% od umiejętności relacyjnych. Dzięki bardzo prostemu językowi transakcyjna jest adresowana do wszystkich osób, bez względu na pozycję jaką zajmują w hierarchii firmy.