Akademia konsultantów

Czym jest Akademia konsultantów?

Jej podstawa merytoryczna to myślenie systemowe oraz Analiza Transakcyjna. Akademia daje uczestnikom wiele narzędzi umożliwiających zobaczenie organizacji z różnych perspektyw. Daje podstawę do tworzenia interwencji w systemie organizacji tak, aby były one najprostsze i najbardziej skuteczne. Uczy radzenia sobie z nieokreślonością i nieprzewidywalnością świata relacji i świata jednostek czy zespołów. Nie daje gotowych recept, ale uczy zaciekawiania się poznawaną organizacją oraz stawiania o niej hipotez. Praca konsultanta jest w ramach Akademii traktowana jak praca poszukiwacza, badacza, który nie tylko bada otaczającą go rzeczywistość, ale zastosowane przez siebie metody oraz samego siebie. Dlatego Akademia daje także nieocenioną okazję do przyjrzenia się sobie jako praktykowi prowadzącemu pracę w kontekście organizacyjnym.

Nasza idea:

Idea powstania Akademii Konsultantów ma swoje źródła w naszej praktyce. Praktycy pracując z organizacjami, niezależnie od tego, czy są coachami czy trenerami posługują się perspektywą, która wynika z ich przygotowania profesjonalnego oraz doświadczeń. Praktyka pokazuje, że ta perspektywa może się w wielu przypadkach okazać niewystarczająca.
Stąd idea powstania Akademii, która dostarcza umiejętności spojrzenia na organizacje w nowy, zintegrowany sposób.

Dla kogo przeznaczona jest Akademia?

~Dla wszystkich, którzy pracują bądź planują pracę z takimi systemami jak przedsiębiorstwa, zespoły, szkoły, organizacje itp. i nie traktują tej pracy w sposób mechanistyczny,
~Dla każdego, kto chce wzbogacić swój warsztat pracy i jest otwarty na wyzwania, związane z ruszanie swoich ram odniesienia,
~Dla każdego, kto chce poznawać mechanizmy działania dużych systemów oraz własne mechanizmy funkcjonowania w takich systemach z przyzwoleniem i ciekawością na poznawanie siebie i otaczającego świata.

Celem Akademii jest:

~Dostarczenie wiedzy na temat procesów zachodzących w dużych systemach takich, jak organizacje i przedsiębiorstwa
~Dostarczenie narzędzi rozpoznawania zachodzących w dużych systemach procesów – z nastawieniem też na to, że sam konsultant jest najważniejszym narzędziem swojej pracy
~ Ćwiczenie umiejętności tworzenia diagnozy systemów organizacyjnych
~Ćwiczenie umiejętności projektowania zmiany i prowadzenia interwencji w systemach organizacyjnych
~Ćwiczenie umiejętności prowadzenia konsultacji indywidualnych i grupowych
~Zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które pozwolą na pobudzanie zmiany u innych w sposób kompetentny i etyczny
~Wzmocnienie umiejętności potrzebnych do prowadzenia

Absolwenci

– Justyna Jedlińska,
– Mariusz Sochocki,
– Anna Widziszewska,
– Aleksandra Chmielińska,
– Katarzyna Śpikowska,
– Magdalena Huk,
– Monika Modrzejewska,
– Jadwiga Wysocka,
– Monika Król-Szacherska,
– Magdalena Wojciechowska,
– Agata Polak,
– Robert Krawczyk,
– Dariusz Michalski,
– Małgorzata Lisak,
– Bożena Janowska,
– Izabela Zmora.