Transmisja

WYDARZENIA

Analiza transakcyjna
dla trenerów, coachów,
menedżerów

Te dwudniowe warsztaty są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z koncepcją Analizy Transakcyjnej w wersji bardziej poszerzonej niż ta, która jest dostępna w literaturze na rynku polskim…

WIĘCEJ

ARTYKUŁY

Jeśli organizacje mają
swoją osobowość…

O domach, miejscach, mieszkaniach mówi się, że mają swoje „genius loci”– coś swoistego, jedynego, rozpoznawalnego tylko właśnie tam, w tym właśnie miejscu. O ludziach mówimy,…

WIĘCEJ

Analiza
transakcyjna

WIĘCEJ

Akademia
konsultantów

WIĘCEJ

Analiza Transakcyjna dla trenerów

Książka ta odpowiada na pytania dlaczego ludzie w różnych sytuacjach zachowują się nielogicznie i niekorzystnie dla siebie, dlaczego mimo negatywnych doświadczeń powtarzają wcześniejsze wzorce zachowań, dlaczego szukając bliskości powodują napięcia i dystans. Pytaniom tym jednocześnie towarzyszy refleksja na temat możliwości zmiany w swoim codziennym funkcjonowaniu.
Celem autorki jest zwiększenie świadomości, lepsze zrozumienie własnych zachowań, określenie możliwości wprowadzania zmian oraz zastosowanie praktycznych strategii samorozwoju.