Superwizje

[layerslider_vc id=”1″]

Superwizje indywidualne

Przeznaczone dla osób, których obszarem pracy jest wspieranie innych. Mogą nimi być nauczyciele, pracownicy socjalni, coachowie, trenerzy, konsultanci.

Superwizje grupowe

Prowadzone z zespołami osób których profesjonalny obszar pracy dotyczy wspierania innych. Przeznaczone dla zespołów coachów, trenerów, konsultantów, pracowników socjalnych, nauczycieli. Superwizja wzmacnia rozwój indywidualny i grupowy.

Wdrażanie procesów interwizji w organizacjach

Interwizja jest metoda pracy superwizyjnej stosowaną w obrębie zespołu przez jego członków. Wymaga umiejętności prowadzenia superwizji przez członków zespołu. Wzmacnia procesy uczenia się, samoregulacji zespołu, rozwiązywania problemów w sposób, który prowadzi do zmiany jakościowej. Interwizja jest metoda pracy przeznaczoną dla zespołów trenerów, coachów, konsultantów, dla których rozpoznawanie własnych mechanizmów uruchamianych w pracy z innymi jest ważnym narzędziem doskonalenia własnego warsztatu.