Coaching

[layerslider_vc id=”1″]

Coaching

Podstawy filozoficzne i merytoryczne prowadzonego przez nas coachingu to konstruktywizm, metody narracyjne, Analiza Transakcyjna oraz myślenie systemowe. Charakter coachingu przez nas prowadzonego kładzie nacisk na elastyczność, umiejętność nawiązywania wspierających relacji oraz wzmacnianie potencjału klientów. Efektywność coachingu zależy od zaangażowania dwóch stron – coacha odpowiedzialnego za proces oraz klienta odpowiedzialnego za wykorzystanie współpracy z coachem dla własnego rozwoju.

Coaching indywidualny

~Executive coaching.
~Coaching menedżerski.
~Coaching w sytuacjach zmiany.
~Coaching w sytuacjach wypalenia zawodowego.
~Coaching w sytuacjach kryzysowych.
~Coaching rozwojowy.

Coaching grupowy

Przeznaczony dla zespołów, wspomagający je w sytuacjach zmiany, w procesie wzmacniania efektywności. Ten rodzaj coachingu wzmacnia procesy wymiany doświadczeń, uczenia się na bazie doświadczeń, uruchamia procesy synergii w zespole, służy doskonaleniu procesów zarządzania.