Analiza transakcyjna

[layerslider_vc id=”1″]

OFERTA

Artykuły
  • 2017
  • 2016

Czym jest analiza transakcyjna?

Analiza transakcyjna to teoria osobowości i całościowy system rozumienia funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach społecznych wywodzący się z praktyki klinicznej oraz z doświadczeń psychoterapeutycznych. Koncepcja ta została wprowadzona przez E. Berna ponad 60 lat temu i przez cały czas jest na całym świecie rozwijana i weryfikowana poprzez badania naukowe. Jako koncepcja rozumienia świadomych i nieświadomych aspektów funkcjonowania ludzi, jest pewną propozycją, perspektywą, a nie jedyną prawdą, w którą trzeba uwierzyć zawieszając bądź porzucając swoją dotychczasową wiedzę, intuicję czy doświadczenie. Jako pewna perspektywa czy swoista mapa zaprasza głębią odniesień do typowych ludzkich przeżyć, możliwością wyjaśniania zjawisk, które niekiedy wydają się irracjonalne oraz bogactwem podpowiedzi jak się zmieniać i rozwijać zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym. Bardzo obrazowy i wymowny język analizy transakcyjnej powoduje, że poznawanie tej koncepcji, jej rozumienie i przekładanie na praktykę dnia codziennego jest dostępne każdemu, kto zdecyduje się na jej poznanie.

Instytut analizy transakcyjnej.

Analiza Transakcyjna jako koncepcja rozwoju osobowości rozwija się od lat 50-tych. Początkowo miała zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej, lecz stopniowo okazywało się, że jest równie skuteczna w pracy edukacyjnej, w doradztwie indywidualnym oraz w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji.