Te dwudniowe warsztaty są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z koncepcją Analizy Transakcyjnej w wersji  bardziej poszerzonej niż ta, która jest dostępna w literaturze na rynku polskim. Warsztaty te są zarówno miejscem na wzbogacenie własnej perspektywy myślenia o procesach związanych z funkcjonowaniem ludzi w różnych sytuacjach społecznych – w relacjach z innymi, sytuacjach zawodowych – jak i okazją do refleksji nad własnymi wzorcami zachowań w sytuacjach zawodowych i prywatnych. Uniwersalność prezentowanej koncepcji pozwala na jej zastosowanie w różnych obszarach naszego życia.  W trakcie warsztatów przykłady praktyczne będą dotyczyć aspektów pracy z organizacjami i zespołami, pracy z osobami w procesie zmiany i rozwoju oraz pracy nad własną zmianą i poszerzaniem własnej samoświadomości.

W warsztatach może wziąć udział każdy zainteresowany, bez względu na posiadany zakres wiedzy psychologicznej i praktykę pracy z innymi.

Warsztaty są prowadzone metodą uczenia się poprzez własne doświadczenie i autorefleksję, stąd warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest decyzja o współodpowiedzialności uczestnika za proces uczenia się. Oznacza to, że uczestnik sam decyduje o swoim stylu uczenia się podczas warsztatów oraz o celu, jaki chce osiągnąć poprzez swoje uczestnictwo. Taki rodzaj pracy stanowi podstawę procesów uczenia się i tworzenia zmiany w obrębie Analizy Transakcyjnej.

W trakcie warsztatów będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Pochodzenie koncepcji, informacje o twórcy AT: Ericu Bernie, aktualności ze świata społeczności AT.
  • Pojęcie kontraktowania: rodzaje kontraktów, znaczenie kontraktu psychologicznego, procesy re-kontraktowania. O kontrakcie trójstronnym i wielostronnym. O kontraktowaniu, które chroni przed wejściem w gry.
  • Pozycje życiowe jako główne wyznaczniki naszego myślenia o sobie i o innych. O tym jak utrzymywać pozycję Ja OK.-Ty OK. w sytuacjach stresujących, konfliktowych, trudnych. O pozycjach życiowych, które są naszymi reliktami z przeszłości.
  • Model strukturalny i funkcjonalny stanów – Ja. Jak diagnozować stany Ja i jak nimi zarządzać w kontaktach z innymi. Dlaczego Dorosły nie zawsze jest najbardziej adekwatnym stanem Ja w relacjach z innymi i jakie inne stany Ja mogą wpływać na motywację ludzi. Jak można wykorzystywać model stanów Ja w pracy coachingowej. Jakie stany Ja aktywizujemy w relacjach z partnerami i dziećmi.
  • Rodzaje transakcji i ich konsekwencje dla budowania relacji z innymi. Jak można wykorzystać analizę transakcji do analizy sytuacji konfliktowych bądź do analizy relacji, w których nie czujemy się pewnie. O istnieniu dwóch poziomów w transakcjach ukrytych i ich wpływie na nasze komunikowanie się z innymi.
  • O tym, jak transakcje ukryte mogą być „zaproszeniem” do gier psychologicznych i jak je identyfikować, by w te gry nie włączać się. O naszych sposobach reagowania na ukryte „zaczepki”. O ukrytych transakcjach w relacjach zawodowych, coachingowych i partnerskich.
  • Trzy podstawowe potrzeby ludzkie: potrzeba struktury, potrzeba znaków rozpoznania i potrzeba stymulacji. Ich znaczenie dla naszego funkcjonowania oraz sposoby ich realizacji w sytuacjach zawodowych i prywatnych.
  • Znaki rozpoznania jako główne sygnały potwierdzające nasze istnienie. Co to są tzw. głaski czy stroki. Jakimi znakami rozpoznania wymieniamy się z innymi: jakie dajemy a jakie otrzymujemy. O tym, że o znaki rozpoznania możemy też prosić. Rozpoznawanie własnej matrycy znaków rozpoznania.
  • Jak wykorzystywać narzędzia Analizy Transakcyjnej we własnej pracy zawodowej. Zasady etyki w AT. Zasada 3P. Jak rozumieć zmianę i jak ją prowokować u siebie i u innych. Na czym ma polegać zmiana i jak ma być osiągana.

Koszt warsztatów: 900PLN + 23%VAT

W koszt warsztatów  są wliczone:

– materiały szkoleniowe

– przerwy kawowe

– książka Julie Hay „ Analiza Transakcyjna dla trenerów”

– certyfikat uczestnictwa w warsztatach

 

Termin warsztatów:

  • Kraków 13-14 listopada 2017

zgłoszenia: email: biuro@transmisja-consulting.com, tel:  604 256 606

Prowadzący

Magdalena Sękowska, trener, konsultant, psychoterapeuta, właściciel GDS Transmisja, założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej, prezes Towarzystwa w latach 2009-2013, delegat Towarzystwa w ramach Council Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, vice-prezes Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA) w latach 2010-2016, członek Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA), aktualnie w procesie certyfikacji na Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego (CTA trainee).