Wykłady

[layerslider_vc id=”1″]

Wykłady

Tematyka prowadzonych przez nas wykładów może być bardzo różna. Tematy mogą dotyczyć tych aspektów funkcjonowania ludzi, które decydują o tym, że pełnią oni skuteczniej i w zgodzie ze sobą swoje role zawodowe oraz prywatne. Prowadzimy wykłady dla grup o różnej wielkości. Od 20 lat Magda Sękowska prowadzi wykłady z psychologii w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w Dworku Białoprądnickim.